Osakesarja

Osakesarjoiksi (myös osakelaji) kutsutaan eri lajeihin jaettuja osakkeita. Osakesarja on siis tietty joukko osakkeita, jotka oikeuttavat tiettyyn osinkoon sekä äänioikeuteen.

Osakesarjat erotetaan toisistaan tyypillisesti kirjaimilla, mutta myös numerot ovat käytössä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan osakesarjat voidaan erotella myös sanallisesti kolmeen ryhmään: kantaosake, etuoikeutettu osake sekä etuosake.

Osakesarjaa ja osakeryhmää käytetään joskus toistensa synonyymeina.

Asunto-osakeyhtiössä ei ole mahdollista olla osakesarjoja.

Kts. osakeryhmä

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.