Osaomistusasunto

Osaomistusasunnolla tarkoitetaan asumismuotoa, jossa asukas lunastaa omakseen tietyn osuuden asunnosta, esimerkiksi 10–30 % asunnon hinnasta. Se muodostetaan enemmistö- ja vähemmistöosuuden omistajan välisellä osaomistussopimuksella.

Osaomistusasunnon asukas asuu aluksi asunnossa määräaikaisesti vuokralla. Määräaika on vähintään 5 vuotta ja enintään 12 vuotta, jonka aikana asukas maksaa vuokraa enemmistöosuuden omistajalle.

Määräajan päätyttyä asukas voi lunastaa asunnon kokonaan itselleen. Hinta muodostuu asunnon alkuperäisestä hankinta-arvosta vähennettynä vähemmistöosuuden omistajan jo ennestään maksamilla osuuksilla.

Jos asukas ei halua lunastaa asuntoa itselleen, hänen täytyy ilmoittaa asiasta enemmistöosuuden omistajalle viimeistään 3 kuukautta ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Tässä tapauksessa enemmistöosuuden omistajan täytyy ostaa vähemmistöosuuden omistajan omistusosuus takaisin. Vaihtoehtoisesti vähemmistöosuudelle voi osoittaa toisen ostajan.

Jos kyseessä on valtion tukema osaomistusasunto, asukasvalinnat tehdään samoin kuin valittaessa asukkaita valtion vuokra-asuntoihin. Jos kyseessä on puolestaan kunnan tai yleishyödyllisen asuntoyhteisön omistama osaomistusasunto, asukkaat valitaan sosiaalisin perustein.

Kts. asuinhuoneiston vuokrasopimus

Kts. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.