Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen laativat asunnon omistaja ja asuntoon tuleva vuokralainen. Vuokrasopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva

Asuinhuoneiston vuokrasopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti. Vuokrasopimuksen voi tehdä myös suullisesti, mutta tällöin se on aina toistaiseksi voimassa oleva; määräaikainen vuokrasopimus täytyy aina laatia kirjallisena, jotta määräaikaa koskeva ehto olisi laillisesti pätevä.

Vuokrasopimukseen kirjataan riittävät tunniste- ja yhteystiedot niin vuokranantajasta kuin vuokralaisestakin. Tämän lisäksi vuokrauskohde täytyy yksilöidä tarpeeksi tarkasti. Tyypillisesti tämä tarkoittaa sitä, että sopimukseen merkitään ainakin kohteen osoite, huoneiston tyyppi, pinta-ala sekä muut tilat, joihin vuokralaisella on käyttöoikeus.

Muita vuokrasopimukseen kirjattavia asioita ovat mm. vuokrasopimuksen voimassaolo (toistaiseksi/määräaikainen), alkamispäivä, mahdollinen päättymispäivä, irtisanomisaika, vuokra/kk, vuokranmaksukausi ja sen eräpäivä, vuokrantarkistus (mahdollisia vuokrankorotuksia varten) sekä yleiset sopimusehdot. Sopimukseen voi myös kirjata muita ehtoja koskien esimerkiksi lemmikkieläimiä ja tupakointia. Syy edellä mainittujen kieltämiseen on perusteltava vuokrasopimuksessa.

Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua, jollei asiasta toisin sovita tai laki muuten määrää. Jos sopimus on puolestaan määräaikainen, se voi päättyä ainoastaan vuokrasopimuksessa määritettynä päivämääränä. Määräaikaisen vuokrasopimuksen voi irtisanoa ainoastaan erityisistä asuinhuoneiston vuokrauslaissa määritetyistä syistä.

Kts. vuokrasopimus

Kts. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.