Asumisterveys

Asumisterveys tarkoittaa asuntojen, vanhainkotien, päivähoito- ja koulutilojen, lastenkotien, oppilaitosten ja muiden julkisten tilojen terveydellisiä olosuhteita. Nämä terveydelliset olosuhteet viittaavat edellä mainittujen tilojen fysikaalisiin (mm. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu), kemiallisiin (mm. hiilidioksidi, häkä) ja biologisiin (mm. mikrobikasvustot) olosuhteisiin.

Asumisterveydestä on annettu säädös sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (nk. asumisterveysasetus) asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Tämän lisäksi asumisterveydestä säädetään terveydensuojelulaissa.

Asumisterveyteen liittyviä tutkimuksia tekevät muun muassa insinööritoimistot ja sisäilma-alan yritykset. Asumisterveysasetuksessa säädetään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Hyväksyttäviä ulkopuolisia asiantuntijoita ovat rakennusterveysasiantuntija (RTA) taikka tiimit, jotka koostuvat sisäilma-asiantuntijoista (SISA) ja kosteusvaurion kuntotutkijoista (KVKT).

Kts. kuntotutkimus, sisäilmatutkimus

Kts. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (Asumisterveysasetus) (Finlex) , Terveydensuojelulaki (Finlex) , Asumisterveysohje (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.