Asunnon markkina-arvo

Asunnon markkina-arvolla tarkoitetaan kohteen arvioitua kauppahintaa, mikäli kohde myydään normaalein kauppaehdoin kahden toisistaan riippumattoman osapuolen kesken. Markkina-arvo määritellään myös kansainvälisissä arviointistandardeissa (IVS).

Kun asuntoa myydään, kiinteistönvälittäjä voi tarvittaessa arvioida asunnon sen hetkisen markkina-arvon sen aikaisen markkinatilanteen mukaan. Markkina-arvo on aina arvio, mutta se perustuu aina faktoihin. Arvioinnin yhteydessä kiinteistönvälittäjä huomioi asunnon taloudelliset ja tekniset tiedot sekä muut arvoon vaikuttavat ominaisuudet, esimerkiksi sijainnin merkitys, asunnosta aukeava näköala, asuinkerros, laadulliset tekijät, vastikkeet sekä taloyhtiön omistukset ja tulot.

Arviointi tehdään aina riippumattomasti ja siten, että toinen arvioija voi päätyä samaan arvioon käyttäessään samoja laskelmia. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että markkina-arvo on nykyhetkeen sidottu ja se muuttuu markkinoiden tilanteiden ja olosuhteiden mukana.

Kts. Kansainväliset arviointistandardit (IVS)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.