Asemakaavan hyväksyminen

Asemakaavan hyväksyy tyypillisesti kunnanvaltuusto, mutta joissakin tapauksissa päätösvalta voidaan siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.

Hyväksymisen jälkeen asemakaava kuulutetaan julkisesti astumaan voimaan. Nämä kuulutukset julkaistaan virallisilla ilmoitustauluilla, ilmoituslehdissä sekä kunnan kotisivuilla. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa kunnasta riippuen hallinto-oikeudelle tai kunnanvaltuustolle 30 vuorokauden kuluessa päätöksen julkiseksi saattamisesta. Jos päätöksestä ei valiteta tänä aikana, asemakaava saa lainvoiman.

Hyväksymisen ja asemakaavan voimaantulon välillä kyseisellä asemakaava-alueella on tyypillisesti voimassa rakennuskielto ja toimenpiderajoitus maisemaa muuttavien toimenpiteiden suorittamiselle.

Kts. asemakaava

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.