Arviokirja

Arviokirja on auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan (AKA) laatima asiakirja kiinteän (asunto-osake) tai irtaimen (kiinteistö) omaisuuden sen hetkisestä markkina-arvosta. Arviokirjan voi laatia myös laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV).

Tyypillisesti arviokirjan pyytää pankki, mutta sitä saatetaan tarvita myös esimerkiksi avioeron tai kuolinpesän jakamisen yhteydessä. Arviokirjan voi myös teettää esimerkiksi kotivakuutusta varten, jos halutaan tietää asunnon tai kiinteistön senhetkinen markkina-arvo.

Arviokirjan laatimisessa käytetään tyypillisesti jotain kolmesta menetelmästä: kauppa-arvo-, tuottoarvo- tai kustannusarvomenetelmä.

Kiinteistöarvioitsija käy paikan päällä arvioimassa kohteen kunnon ja laatii siitä arviokirjaan tarvittavat dokumentit. Jos kyseessä on asunto-osake, arviokirjan arvioinnin yhteyteen tarvitaan myös isännöitsijäntodistus, tuloslaskelma, yhtiöjärjestys, kunnossapitosuunnitelma, tase, talousarvio sekä energiatodistus. Jos kyseessä on puolestaan kiinteistö, arviokirjaan tarvitaan kiinteistörekisteriote, rasitustodistus, lainhuutotodistus sekä mahdolliset todistukset vuokraoikeudesta ja vuokraoikeutta koske rasitustodistus.

Kts. arviointilausunto, arviointiraportti

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.