Arviointiraportti

Arviointiraportti on arviointilausuntoa tarkempi lausunto asunnon, kiinteistön tai muun kiinteistön kohteen arvosta. Raportin laatii auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA). Arviointiraportti sisältää kaikki samat tiedot kuin arviointilausunto, mutta se on huomattavasti laajempi ja perustellumpi. Hinta-arvion lisäksi arviointiraportti sisältää mm. seuraavat asiat:

  • Toimeksiantaja
  • Mitä tarkoitusta varten arviointilausunto on tehty
  • Arvioinnin perustelut
  • Arviointiin käytetty lähdeaineisto ja niiden alkuperä
  • Käytetyt arviointimenetelmät
  • Mistä arvosta on kyse
  • Arvo ja sen tarkkuus
  • Arvon ajankohta
  • Miten katselmus on suoritettu
  • Kohteen arvioija ja päivämäärä

Kts. arviointilausunto, arviokirja

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.