Osaomistusyhtiö ja osaomitusyhteisö

Osaomistusyhtiö ja osaomistusyhteisö ovat asuntoyhteisöjä, joiden määrästä yli puolet on osaomistusasuntoja. Yhteen yhtiöön tai yhteisöön voi kuulua sekä osaomistusasuntoja että omistusasuntoja.

Kts. osaomistusasunto

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.