Osayleiskaava

Osayleiskaavaksi kutsutaan yleiskaavan rajattua aluetta ja on usein yksityiskohtaisempi kuin yleiskaava. Osayleiskaava voidaan tehdä esimerkiksi ranta-alueille tai harjualueille.

Kts. ranta-asemakaava, yleiskaava

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.