Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentaminen tarkoittaa rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään läheisyyteen. Myös lisäkerrosten lisäämisen tai ullakkotilojen rakentamisen yhteydessä puhutaan usein täydennysrakentamisesta.

Täydennysrakentaminen poikkeaa uusien alueiden rakentamisesta niin, että täydentäminen kohdistuu olemassa oleviin alueisiin. Samalla hyödynnetään jo valmiina olevaa yhdyskuntarakennetta ja palveluverkkoa.

Täydennysrakentamisen etuja ovat mm. lisävarallisuus taloyhtiölle, suurien remonttien rahoittaminen, vastikkeen pienentäminen sekä alueen vetovoiman kasvattaminen. Näiden lisäksi täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta säästäen ympäristöä muualla kaupungissa.

Täydennysrakentaminen on mahdollista suorittaa lohkovana tai purkavana. Lohkova täydennysrakentaminen tarkoittaa rakentamista taloyhtiön yhteyteen, lomaan tai lähistölle hyödyntämällä olemassa olevaa tonttia. Purkava täydennysrakentaminen on puolestaan järkevä vaihtoehto silloin, jos taloyhtiö ei ole järkevällä tavalla peruskorjattavissa. Purkavassa täydennysrakentamisessa taloyhtiön rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi talo.

Täydennysrakentaminen vaatii lähes aina kaavamuutoksen. Täydennysrakentamisen urakoitsija auttaa taloyhtiötä kaavamuutosprosessissa sekä muissa hankkeeseen tarvittavissa neuvotteluissa.

Täydennysrakentamista kutsutaan myös yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi ja eheyttämiseksi.

Kts. asunto-osakeyhtiö, lisärakentaminen, uudisrakentaminen

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.