Ranta-alue

Ranta-alue on maankäyttö- ja rakennuslaissa käytettävä termi, jota käytetään esimerkiksi rantarakentamisen lupia käsiteltäessä. Rantarakentamisesta sekä rantojen suojelusta säädetään luonnonsuojelulaissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Lait rajoittavat sitä kuinka tiuhaan rannoille rakennetaan. Rajoitetulla rakentamisella pyritään estämään vesien ja muun ympäristön likaantuminen ja pilaantuminen. Lailla myös varmistetaan luonnonsuojelullisten kohteiden turvaaminen sekä jokamiehen oikeuksien käyttömahdollisuuden säilyminen.

Tyypillisesti rakentaminen ranta-alueelle edellyttää vähintään oikeusvaikutteista osayleiskaavaa tai rantayleiskaavaa. Jos ranta-alueen tontti sijaitsee kaavan ulkopuolella, rakentamiseen tarvitaan aina poikkeuslupa. Poikkeuslupaa haetaan oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Kts. osayleiskaava, ranta-asemakaava, rantamökki

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex), Luonnonsuojelulaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.