Saajakiinteistö

Saajakiinteistöksi kutsutaan sitä kiinteistöä, johon määräala kiinteistönmuodostamistoimituksessa (lohkominen) liitetään.

Kts. kiinteistö, kiinteistönmuodostamislaki, kiinteistönmuodostamistoimitukset, lohkominen, määräala

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.