Lohkominen

Lohkominen tarkoittaa kiinteistötoimitusta, jossa yhteen tai useampaan rekisteriyksikköön kuuluva, rajoiltaan määritetty määräala muodostetaan erilliseksi kiinteistöksi tai siirretään osaksi toista, ennestään olemassa olevaa kiinteistöä.

Määräalan tai emäkiinteistön omistaja tai osaomistaja voi hakea lohkomista. Myös sitovan tonttijaon mukaista tonttia koskevan erityisen oikeuden haltija on oikeutettu hakemaan lohkomista, jos vain tontille saadaan oikeuden perusteella rakentaa oikeuden haltijalle kuuluvia rakennuksia. Lohkomistoimituksen tekee joko Maanmittauslaitoksen tai kunnan/kaupungin palveluksessa oleva viranomainen.

Kun määräala erotetaan kiinteistöstä, kutsutaan ositettavaa kiinteistöä emäkiinteistöksi. Määräalasta muodostettua kiinteistöä puolestaan kutsutaan lohkokiinteistöksi ja emäkiinteistöstä jäljelle jäävää kiinteistöä kantakiinteistöksi. Saajakiinteistöksi kutsutaan kiinteistöä, johon määräala siirretään. Uuden kiinteistön tiedot tallennetaan kiinteistörekisteriin lohkomisen jälkeen.

Kts. emäkiinteistö, kantakiinteistö, kiinteistötoimitus, lohkokiinteistö, määräala, määräosa, saajakiinteistö, tonttijako

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.