Kiinteistötoimitus

Kiinteistötoimitus on kiinteistönmuodostamislakiin perustuvien toimien suoritusmenettely, jossa muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia tai määritetään kiinteistön ulottuvuuksia. Yleisiä kiinteistötoimituksessa tapahtuvia asioita ovat esimerkiksi lohkominen, halkominen, yleisen alueen mittaus, tilusvaihto.

Varsinaiset kiinteistötoimitukset voidaan myös jaotella kolmeen osaan käyttötarkoituksen mukaan, joita ovat kiinteistönmuodostamistoimitukset, kiinteistöjärjestelytoimitukset sekä kiinteistönmääritystoimitukset.

Kts. kiinteistöjärjestelytoimitukset, kiinteistönmuodostamistoimitukset, kiinteistönmääritystoimitukset, lohkominen, tilusvaihto, yleinen alue

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.