Kiinteistönmuodostamistoimitukset

Kiinteistönmuodostamistoimituksella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, toimituksia ja päätöksiä, joita ylläpidetään kiinteistöjärjestelmässä ja kiinteistörekisterissä.

Kiinteistönmuodostamistoimituksia ovat

  • Lohkominen
  • Halkominen
  • Erillistä vesijättöä koskevat toimitukset
  • Erillistä aluetta koskevat toimitukset

Kts. lohkominen, vesijättö

Aiheesta muualla kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.