Kiinteistönmuodostamislaki

Kiinteistönmuodostamislaki on Suomen lakiin kirjattu laki, jota sovelletaan kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden muodostamiseen, kiinteistöjaotuksen muuttamiseen, rekisteriyksikön ulottuvuuden tai kiinteistöjaotusta koskevan asian vahvistamiseen sekä kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rekisteröimiseen ja yhdistämiseen.

Kts. kiinteistö, kiinteistöjaotus

Aiheesta muualla kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex), Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (Eduskunta)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.