Kiinteistönjärjestelytoimitus

Kiinteistönjärjestelytoimituksilla tarkoitetaan yleensä tapoja, joilla kiinteistö järjestetään uudelleen. Kokonaisvaltaisin ja laajin kiinteistönjärjestelytoimitus on uusjako. Muita ovat esimerkiksi halkominen, yhteismetsien muodostaminen ja tilusvaihto.

Kiinteistönjärjestelytoimituksia ovat

  • Tilusvaihto
  • Uusjako
  • Yhteismetsän muodostaminen
  • Rakennusmaan järjestely
  • Alueen siirtäminen kiinteistöön
  • Yhteisen alueen jako
  • Rasitetoimitukset

Kts. kiinteistö, kiinteistörasite, rasite, tilusvaihto, uusjako, yhteismetsä

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.