Kiinteistöjärjestely

Kiinteistönjärjestely tarkoittaa toimituslajia, johon kuuluu useita erilaisia kiinteistönmuodostamistoimenpiteitä. Se suoritetaan yleensä kiinteistöjen omistajien sopiessa uudelleenjärjestelyistä.

Kiinteistönjärjestelyitä ovat maan siirto kiinteistöstä toiseen, kiinteistön osuuksien siirto yhteiseltä alueelta toiselle, yhteisten alueiden perustaminen, rasitteiden käsitteleminen sekä kiinteistölle kuuluvien rakennusten ja rakenteiden siirto toiselle kiinteistölle.

Kts. kiinteistönmuodostamistoimitukset, kiinteistörasite, rasite

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.