Kiinteistörasite

Kiinteistörasite tarkoittaa tietyn kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, joita ovat esimerkiksi autojen pysäköintipaikat, viemärijohdon sijoittaminen, talousvesijohdon perustaminen, kaivo, sähköjohtojen sijoittaminen, maa-aineiston ottaminen sekä joissakin tapauksissa kulkuyhteyden perustaminen. Kiinteistörasitetta perustaessa on otettava huomioon se, että rasite on tarpeellinen kiinteistölle eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa rasitetulle rekisteriyksikölle tai alueen haltijalle.

Tyypillisesti kiinteistörasite perustetaan kiinteistöjen omistajien välisellä sopimuksella, mutta se voidaan perustaa myös ns. pakkorasitteena.

Kts. kiinteistö, rasite

Aiheesta muualla kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.