Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri (vanhalta nimeltään katasteri) on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä, joka käsittää kiinteistöjen ominaisuus- ja sijaintitiedot. Jokainen kiinteistö on yksilöity rekisteriin omalla kiinteistötunnuksella, määräalat puolestaan määräalatunnuksella. Tämän lisäksi kiinteistörekisteristä löytyy kiinteistön muodostumistiedot, pinta-ala, erottamattomat määräalat, erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet, kaavat ja rakennuskiellot, osuudet yhteisiin alueisiin, rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset sekä tietoja rekisteriyksikköä koskevista kiinteistötoimituksista ja viranomaispäätöksistä.

Maanmittauslaitos ja useat kunnat ylläpitävät kiinteistörekisteriä ja sitä päivitetään jatkuvasti. Kiinteistörekisteri on julkinen, mutta maksullinen.

Kts. kiinteistö, kiinteistötoimitus, kiinteistötunnus, käyttöoikeuden asteet, Maanmittauslaitos, määräala, rasite

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.