Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitos (MML) on Suomessa toimiva viranomainen, joka vastaa ensisijaisesti Suomen maanmittaustoimituksista (esim. lohkominen, tilusjärjestelyt). Ulkoasiainministeriön toimeksiantojen kautta Maanmittauslaitos osallistuu tarvittaessa kansainvälisiin kehityshankkeisiin.

Maanmittauslaitos toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Maanmittauslaitoksen perustehtäviä ovat maanmittaustoimitukset, kiinteistötietojen käsittely ja rekisteröinti, kartta-aineistojen laatiminen sekä lainhuutojen ja kiinnitysten kirjaamiset.

Maanmittauslaitoksen toimintaa säätelee laki Maanmittauslaitoksesta sekä Maanmittauslaitoksen työjärjestys.

Kts. Laki Maanmittauslaitoksesta (Finlex), Maanmittauslaitoksen työjärjestys (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.