Kiinteistöraja (kiinteistön rajat)

Kiinteistön rajat muodostuvat yleensä rajamerkkien muodostamista suorista ja toisiinsa liittyvistä viivoista. Kiinteistöraja voi kuitenkin olla myös luonnollinen raja, joka määräytyy esimerkiksi tien, rantaviivan ja ojan muodostaman reunan mukaan. Asemakaava-alueella kiinteistön raja voi joissain tapauksissa olla myös kaareva.

Kiinteistön rajat muodostuvat viranomaistoimituksessa, kun kiinteistö merkitään kiinteistörekisteriin.

Kts. asemakaava, kiinteistö, kiinteistörekisteri, rajamerkki

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.