Kiinteistörahasto

Kiinteistörahastolla tarkoitetaan rahamuotoisesti toimivaa epäsuoran kiinteistösijoittamisen muotoa. Tyypillisesti kiinteistörahastot ovat Suomessa yhtiömuotoisia (osake- tai kommandiittiyhtiö).

Kiinteistörahastoja ja niiden toimintaa säätelee kiinteistörahastolaki.

Kts. kiinteistö

Aiheesta muualla kts. Kiinteistörahastolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.