Kiinteistöoikeus

Kiinteistöoikeus tarkoittaa oikeudenalaa, jonka piiriin kuuluu lainsäädäntö ja oikeuskysymykset, jotka koskevat asunto- ja kiinteistökauppaa, kiinteistöyksiköiden muodostamista, kiinteistöyksiköiden välisiä käyttösuhteita ja käyttösopimuksia sekä maanvuokrausta. Näiden lisäksi kiinteistöoikeuden piiriin lasketaan kuuluvan rakennushankkeet, kiinteistönkehitysprojektit, kaavoitukset, tietoimitukset sekä maa-aineiston otto.

Kts. kaavoitus, kiinteistökauppa

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.