Yhteismetsä

Yhteismetsä tarkoittaa kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa metsäaluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden hyväksi. Yhteismetsän kiinteistöjen omistajat (osakkaat) muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Yhteismetsän osakkaat voivat olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä sekä yhteisöjä.

Yhteismetsä on mahdollista perustaa joko yhdessä muiden metsänomistajien kanssa tai pelkästään suvun omista metsistä. Tämän lisäksi oman metsän voi myös liittää jo olemassa olevaan yhteismetsään. Yhteismetsän alueet voivat sijaita eri kunnissa.

Yhteismetsäosuus on kiinteää omaisuutta, eli ostaessa osuutta yhteismetsästä, siitä täytyy maksaa hankintahintaan perustuva 4 %:n varainsiirtovero. Jos yhteismetsäosuuden ostamista varten otetaan velkaa, velan koron voi vähentää pääomatuloista.

Jos yhteismetsän perustaa omasta metsästä tai kun oman metsän liittää yhteismetsään osuuksia vastaan, luovutusvoittoveroa ei tarvitse maksaa. Tämä tosin edellyttää sitä, että liitettävän tilan arvo ja saatujen osuuksien arvo ovat yhtä suuret.

Yhteismetsästä säädetään yhteismetsälaissa sekä kiinteistönmuodostamislaissa (10. luku).

Kts. metsän arvo, metsän myymisen verotus

Kts. Yhteismetsä (Vero.fi), Yhteismetsän materiaalipankki (Metsäkeskus), Yhteismetsät (Suomen metsäkeskus), Yhteismetsälaki (Finlex), Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.