Metsän myymisen verotus

Metsää myydessä verotuksessa otetaan huomioon puun myynnistä saatu myyntitulo, joka verotetaan pääomatulona. Myyntitulo lasketaan vähentämällä tulot ja menot toisistaan. Myös mahdolliset hintalisät (esim. bonukset) lasketaan mukaan puun myyntituloihin. Suomessa pääomatulojen veroprosentti on 30 %, ja jos pääomatulot ylittävät 30 000 €, pääomatuloista maksetaan 34 % veroa.

Jos puiden myyntitulot ylittävät 15 000 €/v, myyntituloista täytyy maksaa myös arvonlisävero. Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua myös, vaikka vuositulot eivät ylittäisikään 15 000 €.

Jos puuta myydään tonttimaalta (esim. kesämökiltä), puun myynnistä saatu tulo on muuta pääomatuloa, ei metsätalouden pääomatuloa. Jos puolestaan myydään kokonainen metsätila, huomioon on otettava myös varainsiirtovero.

Kts. luovutusvoittovero, varainsiirtovero

Kts. Puun myyntitulot (Vero.fi)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.