Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin ostosta maksettu vero. Varainsiirtoveron maksaa luovutuksen saaja eli ostaja. Tämän lisäksi saaja on velvollinen antamaan Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoituksen.

Kiinteistöjen ja rakennusten varainsiirtovero on 4 % kiinteistön kauppahinnasta. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. tontti ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset (esim. omakotitalo), maa-alue ja sillä mahdollisesti sijaitseva kesämökki sekä pelkkä rakennus tai rakennelma.

Asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero on 2 % kauppahinnasta. Tähän puolestaan kuuluvat mm. kerrostalo- tai rivitalo-osake, liikehuoneisto, autopaikka, varasto ja venepaikka.

Muiden kuin asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero on 1,6 % kauppahinnasta. Näitä ovat mm. osakeyhtiön osakkeet, jotka on hankittu muuten kuin arvopaperipörssistä (esim. puhelinosakkeet).

Varainsiirtoveroa ei kuitenkaan aina tarvitse maksaa. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi:

  • ensiasunnon ostaminen, jos tietyt ehdot täyttyvät
  • jos veron määrä on alle 10 €
  • asumisoikeusasunto
  • osakkeiden ja muiden arvopapereiden osto arvopaperipörssistä
  • omaisuus, joka on saatu lahjaksi tai testamentattu saajalle
  • omaisuus, joka on saatu perintönä tai osituksena ilman vastiketta tai siten, että vastikkeena on käytetty jaettavana olevaa varallisuutta
  • osakkeiden uusmerkintä

Kts. asunto-osake, ensiasunnon ostaja, kiinteistökauppa

Kts. Varainsiirtovero (Vero.fi), Varainsiirtoverolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.