Valtion metsämaa

Valtion metsämaa tarkoittaa Suomen valtion omistamaa metsää. Niistä säädetään metsälaissa.

Kuten muitakin valtion omistamia luonnonvaroja, myös valtion metsiä on hoidettava, käytettävä ja suojeltava kestävästi ja tuloksellisesti. Tämän lisäksi on otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu metsien hoidon, käytön ja suojelulle asetettujen muiden tavoitteiden kanssa.

Suomen luonnonsuojelualueet ovat pääosin valtion omistuksessa, jonka lisäksi valtio omistaa pääasiassa Pohjois-Suomessa sijaitsevat lakisääteiset luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet.

Valtion metsämaita hallinnoi Metsähallitus. Sen hallinnassa on kaikkiaan 9 157 000 hehtaaria valtion omistamia maa-alueita. Tästä 71,5 % on valtion omistamaa metsämaata, 14,5 % kitumaata ja 14 % joutomaata. Lakisääteisiä suojelualueita Metsähallituksen hallinnassa on 1 829 000 hehtaaria ja erämaa-alueita 1 378 000 hehtaaria.

Kts. Metsälaki (Finlex), Metsähallituksen hallinnoimat valtion maa- ja vesialueet (Metsähallitus)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.