Luovutusvoittovero

Luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa, josta maksetaan veroa 30 %. Jos luovutusvoitto ylittää 30 000 €, luovutusvoitosta maksetaan 34 % veroa.

Luovutusvoittoveroa ei tarvitse maksaa silloin, jos yhden verovuoden aikana luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat maksimissaan 1 000 €. Luovutusvoitto on myös silloin verovapaata, jos myyjä on käyttänyt asuntoa omana tai perheensä asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Kts. luovutusvoitto, hankintameno-olettama

Kts. Tuloverolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.