Luovutusvoitto

Luovutusvoitto (myyntivoitto) tarkoittaa omaisuuden myynnistä ja vaihtamisesta syntyvää voittoa. Se lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintameno ja luovutusvoiton hankkimisesta syntyneet menot. Luovutusvoitto on Suomen henkilöverotuksen mukaista veronalaista pääomatuloa. Negatiivista luovutusvoittoa kutsutaan luovutustappioksi.

Osa luovutusvoitoista on säädetty joko kokonaan tai osittain tuloverosta vapaiksi. Luovutusvoitto on esimerkiksi silloin veroton, jos asunto on ollut myyjän omistuksessa vähintään kaksi vuotta ja on toiminut samaan aikaan omana tai perheen asuntona. Tällöin mahdollinen luovutustappio on myös verovähennyskelvoton.

Luovutusvoitosta ei tarvitse silloinkaan matkaa veroa, jos kaikki luovutushinnat yhteenlaskettuna ovat maksimissaan 1 000 €. Tällöin luovutustappiokaan ei ole verovähennyskelpoinen.

Kts. hankintameno-olettama

Kts. Tuloverolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.