Luonnollinen henkilö

Luonnollinen henkilö, eli kuluttaja, on henkilö, joka yleisesti ottaen käyttää hyödykkeitä.

Kiinteistö- ja asuntokaupoissa luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka hankkii asuinkiinteistön ja kiinteistön muuta tarkoitusta kuin elinkeinotoimintaa varten.

Kts. kuluttaja

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.