Lunastusyksikkö

Lunastusyksikkö tarkoittaa kiinteistöä tai siitä erotettua aluetta, joka on syntynyt lunastuksen perusteella. Lunastetusta alueesta muodostetaan yksi tai useampi lunastusyksikkö.

Kts. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (lunastuslaki) (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.