Kuluttaja (Luonnollinen henkilö)

Asunto- ja kiinteistökaupassa kuluttaja tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka on ostamassa tai myymässä asuntoa tai kiinteistöä itselleen omaa asumiskäyttöä varten. Kuluttajan velvoitteista ja oikeuksista säädetään maakaaressa (kiinteistökauppa) ja asuntokauppalaissa (asunto-osakkeet).

Aiheesta muualla kts. Maakaari (Finlex) , Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.