Metsän arvo

Metsän arvoon vaikuttavat monet eri tekijät, joista vaikuttavimmat ovat puuston arvo, metsän maantieteellinen sijainti sekä puuston kasvukyky. Näiden lisäksi metsän arvoon vaikuttavat muun muassa pinnanmuodot, tiestö, vesistöt, kivikkoisuus, kaavoitus sekä suojelualueet. Tyypillisesti metsän arvon määrittelee metsäammattilainen.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.