Metsätila

Metsätila tarkoittaa itsenäistä, kiinteistörekisteriin merkittyä tilaa, jolla on nimi ja rekisterinumero ja jolla ei harjoiteta peltoviljelyä omaan lukuun. Metsätila määritellään kiinteäksi omaisuudeksi, jonka voi omistaa yksi tai useampi taho, ja niiden koko saattaa vaihdella muutamasta hehtaarista hyvinkin suuriin tiloihin. Metsätilan alue käsittää metsätalousmaan puustoineen ja taimikkoineen.

Kts. kiinteistörekisteri

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.