Mikä on rakennus?

Rakennuksella tarkoitetaan kiinteää ja omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa. Rakennus rajoittuu ulkoseiniin, ja sen sisällä on joko muutamia tai useita seinien erottamia katettuja tiloja.

Rakennus ei tarkoita samaa asiaa kuin kiinteistö vaikka puhekielessä näitä käytetään synonyymeina. (Kts. kiinteistö)

Rakennustyyppejä on useita. Esimerkiksi asumiseen tarkoitettuja rakennuksia ovat mm. omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostalot, kun puolestaan majoitukseen tarkoitettuja rakennuksia ovat mm. hotellit, kylpylät ja asuntolat. Muita rakennustyyppejä ovat esimerkiksi hoitolaitokset, kokoontumistilat, liikerakennukset, työpaikkatilat sekä tuotanto- ja varastointitilat.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennukseksi määritetään ”asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä”.

Kts. rakennus

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex), Kiinteistörekisterilaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.