Rakennus

Rakennus tarkoittaa omalla sisäänkäynnillä varustettua, erillistä, kiinteää tai paikalleen pidettäväksi tarkoitettua rakennuskohdetta. Rakennuksen sisällä on eri toimintoihin tarkoitettuja katettuja, seinien ja/tai ulkoseinien rajoittamia tiloja. Se on usein itsenäinen ja taloudellisesti merkittävä omistusoikeuden kohde.

Rakennukseksi ei lueta mm. kevytrakenteisia katoksia tai kioskeja eikä siirrettävissä olevia laivoja tai matkailuvaunuja. Myöskään kallioluolat, maanalaiset tilat tai maanalaiset öljysäiliöt eivät ole rakennuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslaista löytyy määritelmä rakennukselle viranomaisvalvonnan näkökulmasta. Laissa (113 §) rakennukseksi määritellään ”…asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä.

Rakennustyyppejä ovat mm. seuraavat:

  • asunnot (omakoti-, pari-, rivi-, erillis- ja kerrostalo sekä kesämökki)
  • majoitustilat (mm. hotellit, motellit, asuntolat)
  • hoitolaitokset (mm. sairaalat, vanhainkodit, parantolat, vankilat)
  • kokoontumistilat (mm. kirjastot, kirkot, koulut, museot, päiväkodit, teatterit, urheiluhallit)
  • liikerakennukset (mm. kauppakeskukset, myymälät, ravintolat)
  • työpaikkatilat (mm. toimisto- ja hallintorakennukset)
  • tuotanto- ja varastotilat (mm. pysäköintitalot, navetta, talli, erillinen sauna, huoltoasema, vesitornit)

Kts. erillistalo, kesämökki, omakotitalo, rakennelma, rantamökki, rivitalo, talo, torppa

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.