Rakennuksen pinta-ala

Rakennuksen pinta-ala tarkoittaa rakennuksen kerrosten yhteenlaskettua pinta-alaa. Se ilmoitetaan neliömetreinä ja kokonaislukuina. Jos pinta-ala on alle 100 m2, se ilmoitetaan puolen neliömetrin tarkkuudella.

Kts. kerrosala, rakennus, rakentamisvaihe

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.