Rakennelma

Rakennelma tarkoittaa tyypillisesti yksinkertaista ja kevytrakenteista rakennetta, joka on usein väliaikainen ja pienehkö. On kuitenkin olemassa suuria ja pysyviäkin rakennelmia, esimerkiksi radiomasto tai pato.

Pienehkön rakennelman rakentaminen, pystyttäminen tai sijoittaminen Suomessa tarvitsee yleensä toimenpideluvan. Jos rakennelma on suurehko, tarvitaan rakennuslupa. Rakennelman ja luvan tarpeen ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennelma on esim. esiintymislava, katos, kioski, liiteri, suuri ulkomainos, katsomo, uimarannan pukukoppi, hiihtohissi, masto, savupiippu, tuulivoimala, aallonmurtaja, suurehko laituri, voimalan pato tai suuri pysäköintialue.

Joskus rakennelma-sanaa käytetään myös rakennuksista.

Rakennelmasta löytyy määrityksiä esim. maankäyttö- ja rakennuslaista sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksesta.

Kts. rakennus

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex), Maankäyttö- ja rakennusasetus (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.