Rakennuskortteli

Rakennuskortteli – tai yksinkertaisemmin kortteli – tarkoittaa katualueiden rajoittamaa kaupungin, asuinalueen tai alueen osaa. Kortteli on pienin katujen rajaama yhtenäinen rakennettu tai rakennettavaksi tarkoitettu alue kaavoitetulla alueella. Yksi kortteli käsittää joko yhden tai useamman tontin.

Maankäyttö- ja rakennuslain (78 §) mukaan ”rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). … Rakennuskorttelista voidaan muodostaa yksi tai useampi tontti. Tonttijako voidaan laatia myös korttelin osaan, jollei näin estetä tai vaikeuteta sopivaa tonttijakoa korttelin muissa osissa.

Kts. katualue, kortteli, tontti, tonttijako

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.