Talo

Yleiskielessä talo tarkoittaa rakennusta, jonka päätarkoitus on toimia asuin-, toimisto-, liike- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa.

Asuintaloista puhuttaessa talot voidaan jakaa kahteen eri luokkaan:

  • pientalot
    • erillispientalot (omakotitalot)
    • kytketty pientalo (paritalo, rivitalo, ketjutalo)
  • kerrostalo
  • vapaa-ajan asuinrakennus
    • asunnot, joita ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen

Pientalo on talo, jossa eri asuntoihin kuuluvat tilat eivät sijaitse päällekkäin. Tyypillisesti pientalossa on myös piha.

Kerrostaloissa puolestaan on huoneistoja päällekkäin useassa eri kerroksessa. Kerrostalot voidaan jakaa eri tyyppeihin mm. korkeuden mukaan.

Talojen luokittelussa käytetään myös valmistusmateriaalin mukaisia nimityksiä, esim. betonitalo, hirsitalo, kivitalo, savitalo ja tiilitalo, sekä rakennustavan mukaisia nimityksiä, esim. elementtitalo, harkkotalo.

Kts. erillistalo, kesämökki, kiinteistö, omakotitalo, rakennelma, rakennus, rivitalo, torppa

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.