Yhtiövastike

Yhtiövastike tarkoittaa asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä osakkaiden maksamaa maksua, jolla yhtiöt rahoittavat toimintaansa. Yhtiövastikkeen summa määräytyy yhtiöjärjestyksessä olevien vastikeperusteiden mukaisesti. Vastikeperusteet on tyypillisesti sidottu osakkeiden määrään tai osakehuoneistojen lattiapinta-alaan. Muita vastikeperusteita ovat mm. veden, sähkön tai lämmön luotettavasti arvioitu kulutus.

Yhtiövastikkeesta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa, jonka mukaan ”osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan.” (Asunto-osakeyhtiölaki 3. luku 1 §)

Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta (rakennuksen ylläpitokustannukset) sekä mahdollisesta rahoitusvastikkeesta (pääomavastike; taloyhtiön lainan korkokulut ja lyhennykset). Usein taloyhtiön ottaman lainan kohdalla osakkaille annetaan mahdollisuus maksaa oma lainaosuutensa kerralla pois, jolloin kyseisen osakkaan ei tarvitse maksaa kuukausittain rahoitusvastiketta. Yhtiökokouksessa voidaan myös erillisellä päätöksellä päättää kerätä yhtiövastikkeen ohella kerättävää korjausvastiketta. Korjausvastikkeella rahoitetaan tulevia peruskorjauksia.

Asunto-osakeyhtiö voi käyttää keräämäänsä yhtiövastiketta yhtiön menoihin, joita ovat

  • kiinteistön hankinta ja rakentaminen
  • kiinteistön ja rakennusten käyttö ja kunnossapito (mm. maa-alueen vuokra, vesi- ja jätemaksu, puhtaanapito, kiinteistöhuolto)
  • kiinteistön ja rakennuksen perusparannus, lisärakentaminen ja lisäalueen hankkiminen
  • yhtiön toimintaan taikka kiinteistön tai rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishankinta (esim. huoneistojen lämmitys, käyttövesi, internet-palvelu)
  • muut yhtiölle kuuluvat velvoitteet (esim. kiinteistövero, vakuutusmaksut)

Yhtiövastikkeen vastikeperusteet vaihtelevat usein sen mukaan, mihin tarkoitukseen kyseinen huoneisto on. Esimerkiksi liike- ja toimistohuoneistojen vastikeperuste on asuinhuoneistoja korkeampi, kun taas autotalli- ja varastohuoneistojen vastikeperuste on matalampi.

Yhtiövastikkeen yksikköhinnan suhde vastikeperusteeseen päätetään yhtiökokouksessa (esim. 2,50 €/m2/kk). Yhtiövastikkeen määrän muutoksiin on saatava yhtiökokouksessa enemmistön äänimäärä.

Kts. asunto-osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiölaki, hoitovastike, korjausvastike, rahoitusvastike, tontinvuokravastike

Kts. Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.