Välityspalkkio

Välityspalkkio tarkoittaa kiinteistönvälittäjälle/välitysliikkeelle maksettavaa palkkiota silloin, kun kauppasopimus syntyy. Tyypillisesti välityspalkkio maksetaan heti kaupantekotilaisuudessa, mutta myös muunlainen maksuaika on sopimuksen mukaan mahdollinen.

Välityspalkkion maksaa toimeksiantaja eli kiinteistön tai asunnon myyjä tai ostaja. Välityspalkkion summassa otetaan huomioon mm. välitystehtävän laatu, kauppaan käytetty työaika, vaadittavat taustatyöt (mm. dokumentteihin tutustuminen), arviointikäynnit, markkinoinnin ja myynnin kulut sekä kauppaan liittyvät jälkityöt.

Kuluttajille suunnatusta kiinteistönvälityksen markkinoinnista säännellään kuluttajansuojalaissa (hintamerkintäasetus). Lain mukaan välitysliikkeiden on ilmoitettava hinta välityspalveluilleen verkkosivuillaan ja toimipisteessään. Tarkkaa euromääräistä hintaa välityspalkkiolle on kuitenkin hyvin vaikea tietää ennakkoon (paitsi jos kyseessä on kiinteä palkkio), joten usein palkkio ilmoitetaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • välityspalkkio 3,5 % velattomasta kauppahinnasta
  • välityspalkkio 3,5 % velattomasta kauppahinnasta, minimipalkkio X €
  • välityspalkkio 3,5 % velattomasta kauppahinnasta ja asiakirjakulut X €

Jos kauppoja ei synny, välityspalkkiota ei voi lähtökohtaisesti laskuttaa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että joissakin toimeksiantosopimuksissa välityspalkkio on maksettava myös toteutumattomien kauppojen yhteydessä. Välityspalkkiota ei myöskään makseta tilanteissa, jossa joku kyseisen välitysliikkeen työntekijä ostaa välitettävän kiinteistön tai asunnon.

Kts. kiinteistönvälitysliike

Kts. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (Finlex), Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (Finlex), Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (Finlex), Kuluttajansuojalaki (Finlex), Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.