Välitysliikerekisteri

Välitysliikerekisteri on aluehallintoviraston ylläpitämä rekisteri, johon merkitään alueittain tiedot kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä.

Ennen kuin välitysliike aloittaa toimintansa, sen on tehtävä ilmoitus sen alueen aluehallintovirastolle, jonka toimialueella välitysliikkeen hallinto tulee pääsääntöisesti olemaan. Ilmoituksen tekijän täytyy olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö. Henkilö ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa voi olla rajoitettu. Jos ilmoitusta ei tee, välitysliikkeen toiminta voidaan kieltää tai sille voidaan asettaa uhkasakko.

Rekisteriin merkitseminen edellyttää sitä, että välitysliikkeellä on asianmukainen vastuuvakuutus toiminnan varalle. Kyseisen vakuutuksen tulee olla määrältään sellainen, että se riittää korvaamaan mahdolliset vahingot.

Ilmoituksen tekijän on määrättävä vastaava hoitaja välitysliikkeelle, jonka tehtävänä on huolehtia välitystoiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja että työntekijät noudattavat hyvää välitystapaa välitystehtävissään. Tämän lisäksi vastaava hoitaja vastaa siitä, että kyseisen välitysliikkeen työntekijöistä vähintään puolella on kiinteistönvälittäjän ammattipätevyys.

Yksityisestä henkilöstä välitysliikerekisteriin merkitään nimi, henkilötunnus ja toiminimi. Oikeushenkilön kohdalla rekisteriin merkitään toiminimi ja kaupparekisterinumero, välitysliikkeen toiminnan laatu, vastaavan hoitajan nimi ja henkilötunnus, vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä sekä vakuutuksen antaja. Näiden lisäksi rekisteriin merkitään myös liikkeelle annettu rekisteritunnus ja se päivämäärä, kun välitysliike on rekisteröity sekä annetut varoitukset, kiellot sekä rekisteristä poistamisen syy ja sen päivämäärä.

Välitysliikerekisterin tiedot ovat julkisia, eli kaikilla on oikeus saada tietoja ja otteita rekisterin merkinnöistä. Jos välitysliikkeen tiedot muuttuvat, niistä on ilmoitettava välittömästi aluehallintovirastolle.

Kts. kiinteistönvälitysliike, laillistettu kiinteistönvälittäjä, laillistettu vuokrahuoneiston välittäjä

Kts. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (Finlex), Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (Finlex), Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.