Kiinteistönvälitysliike

Kiinteistönvälitysliike on liike, joka tarjoaa kiinteistöjen ja asuntojen ostajille ja myyjille palveluita, joita tarvitaan kaupanteon tai vuokrauksen yhteydessä. Lain mukaan kiinteistönvälitysliikkeeksi voi määritellä ainoastaan välitysliikkeen, jonka vastaava hoitaja on suorittanut hyväksytysti Keskuskauppakamarin kiinteistönvälityskokeen (LKV tai LVV).

Kiinteistönvälitysliikkeet ovat velvollisia noudattamaan kiinteistönvälitykseen liittyviä lakeja sekä hyvää välitystapaa. Aluehallintovirasto ylläpitää rekisteriä välitysliikkeistä.

Kts. kaupanteko, keskuskauppakamari, kiinteistönvälittäjäkoe, kiinteistönvälitys

Aiheesta muualla kts. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (Finlex) , Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (Finlex) , Hyvän välitystavan ohje (2021) (Kiinteistönvälitysalan keskusliitto)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.