Tilusvaihto

Tilusvaihto tarkoittaa kiinteistötoimituksen menetelmää, jossa alueita vaihdetaan tiettyjen kiinteistöjen kesken. Tilusvaihdolla pyritään tarkoituksenmukaiseen alueiden käyttöön sekä kiinteistöjaotuksen parantamiseen.

Tilusvaihto perustuu tyypillisesti kiinteistöjen omistajien väliseen sopimukseen (tilusvaihtosopimus). Edellytyksenä on, ettei tilusvaihdosta koidu haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle tai asemakaavan toteutumiselle eikä se saa mainittavasti haitata osallisten kiinteistöjen käyttöä. Lähtökohtaisesti vaihdettavien alueiden tulisi olla suunnilleen samanarvoiset. Vähäisen arvoeron voi korvata rahalla.

Tilusvaihdolle ei tarvitse hakea lainhuutoa eikä maanomistajien tarvitse vahvistaa tekemäänsä sopimusta kaupanvahvistajalla.

Jos kyseessä on vähäinen alue, tilusvaihto voidaan suorittaa myös ilman sopimusta. Tällöin puhutaan pakollisesta tilusvaihdosta.

Maanomistaja hakee tilusvaihtotoimitusta kiinteistörekisterin pitäjältä, jos kyseinen alue on merkitty kaupungin kiinteistörekisteriin. Jos kyseessä on valtion kiinteistörekisteriin merkitty alue, toimitusta haetaan maanmittauslaitokselta. Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai kirjeenä. Tilusvaihto toteutetaan maanmittaustoimituksella, jossa tehdään uudet rajamerkit ja rajat.

Kts. kiinteistönmuodostamistoimitukset, kiinteistönmääritys, tilus

Kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.