Tilus

Tilus tarkoittaa kiinteistön rajoista riippumatonta yhtenäistä maa- tai vesialuetta, joka voidaan selkeästi erottaa ympäröivistä alueista. Se voi muodostua tontista, pellosta, niitystä, kalliosta, suosta, järvestä tai muusta vastaavasta, mutta kuitenkin vain yhdestä mainituista lajeista. Erottamisen vaihtoehtoja ovat laatu, käyttö tai käyttömahdollisuus.

Tiluksen rajana voi olla aita, tie, puro, kiinteistön raja tai muu vastaava erottava tekijä.

Kts. kiinteistö, tontti, vesi-alue

Kts. Rajakuntien tilusjärjestelylaki (Finlex), Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.