Tiluksen raja

Tiluksen rajana voi toimia aita, puro, tie, kiinteistön raja tai muu vastaava erottava tekijä.

Kts. tilus

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.