Kiinteistönmääritys

Kiinteistönmääritys tarkoittaa kiinteistöihin liittyvää toimenpidettä, jolla pyritään selvittämään epäselvyyksiä ja riitoja esimerkiksi kiinteistöjen sijainneissa, alueissa, oikeuksissa, omistuksissa ja asiakirjoissa.

Kiinteistönmäärityksen toimenpiteissä selvitetään ja ratkaistaan mm. kiinteistön rajan paikka ja rajamerkkiä koskeva epäselvyys (rajankäynti), epäselvyydet siitä, mihin rekisteriyksikköön tietty alue kuuluu, kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuuteen sekä sen suuruus sekä ristiriitaisista toimitusasiakirjoista tai -kartoista johtuvat epäselvyydet.

Kts. kiinteistöraja, kiinteistönmuodostamislaki

Aiheesta muualla kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.